Condicions de venda

A continuació s'estableix l'acord de venda entre losdetallesdeinma.com (des d'ara referida també com Portal) propietat d'Inmaculada Fuentes Escudero, amb NIF 48387146E i el Client.

L'àmbit d'aquestes condicions de venda s'aplica a Espanya i Andorra.

Tot Usuari que realitzi una compra a losdetallesdeinma.com ha de donar la seva conformitat a aquests termes i condicions, entenent-se que ha llegit i comprès totes les condicions d'aquest apartat.


RECLAMACIONS:

Tot usuari té dret a exercir el seu dret a reclamació:

-Per correu electrònic a info@losdetallesdeinma.com
-Per telèfon al Nº 656718088


PREUS:

Els preus dels productes exposats al Portal inclouen l'IVA de 21%.

losdetallesdeinma.com es reserva el dret de modificar de forma unilateral i sense previ avís els preus dels seus productes i d'aplicar o modificar descomptes i / o recàrrecs.

Formes de pagament:

Les comandes no són processades fins que s'hagi verificat el pagament. En losdetallesdeinma.com oferim diverses opcions de pagament que ofereixen els més alts nivells de seguretat:

-Bankia: el Client és dirigit després de confirmar la seva comanda a la pàgina de pagament segur de Bankia.
-Transferència bancària directa: el Client realitza el pagament mitjançant transferència bancària des del seu propi banc.
Les comandes que no hagin estat abonats en el termini de set dies seran anul·lats.
-Contra-reemborsament: Correus de l'Estat
 

TERMINIS DE LLIURAMENT:

El termini de lliurament dels nostres articles és d'entre tres i vint dies naturals comptats a partir de la confirmació del pagament en el nostre compte. losdetallesdeinma.com procura expedir en els terminis més breus possibles i es compromet a notificar al Client de possibles demores.

losdetallesdeinma.com no es responsabilitza de retards ocasionats per les empreses transportistes.


GARANTIES DE FABRICACIÓ:

En cas de defecte de fabricació d'un article, losdetallesdeinma.com el repararem en els nostres tallers o serà substituït per un de nou.

Queden exclosos de garantia els articles que per accident o mal ús patissin danys un cop en poder del Client.


DEVOLUCIONS:

El Client disposa d'un termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de recepció de la seva compra, per tornar un article a losdetallesdeinma.com

-Si l'article no compleix les seves expectatives, el Client pot triar si vol substituir-lo per un altre o sol·licitar la devolució monetària. losdetallesdeinma.com reemborsarà l'import íntegre al Client un cop comprovat que l'article retornat està en les mateixes condicions en què va ser lliurat.
En aquest cas les despeses d'enviament aniran a càrrec del client (incloent aquestes despeses tant els d'enviament del producte al client com els d'enviament a losdetallesdeinma.com).
-En cas de defecte de fabricació el Client pot triar si vol substituir-lo per un altre nou, o sol·licitar la devolució monetària.
Les despeses d'enviament en aquest cas aniran a compte de losdetallesdeinma.com
-En cas d'una mesura d'anell o aliança inadequada per part del client, les despeses aniran a càrrec del client (incloent aquestes despeses tant els d'enviament del producte al client com els d'enviament a losdetallesdeinma.com).

-Les peces personalitzades no seran admeses per devolució.

Tota devolució està supeditada a les condicions detallades a continuació:

-El Client ha de comunicar amb antelació i per escrit a losdetallesdeinma.com la seva intenció de devolució mitjançant telèfon o correu electrònic adjuntant còpia de la factura de la seva compra.
-Només s'accepten devolucions en el seu embalatge original i en perfecte estat.
-No s'accepten devolucions si es detecta o sospita un canvi en les característiques originals de l'article, o si aquest ha estat alterat de qualsevol manera (ratllat, gravat, colpejat, etc.)
-losdetallesdeinma.com no es responsabilitza de les devolucions realitzades a través de transportistes que no siguin expressament autoritzats per nosaltres.
-Tota devolució s'ha de fer d'acord a les instruccions comunicades per losdetallesdeinma.com al client en resposta a la seva sol·licitud de devolució.
-El canvi d'un article o la restitució monetària s'efectuaran quan l'article retornat hagi estat examinat pel nostre personal tècnic.


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ:

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola sotmetent les parts, en cas de discrepàncies, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya)